Blog

Je ticho dobrou formou komunikácie?

Hovoriť o svojich názoroch, pocitoch. Ticho nie je komunikáciou. Len ľudia s vysokou duchovnou úrovňou si môžu dovoliť byť ticho a budú si rozumieť. Avšak na rovnakej vysokej duchovnej úrovni musia byť všetci zúčastnení komunikační partneri, aby to takto fungovalo. Keďže jeden druhému do myšlienok nevidíme (a naozaj nezneužívajme žiadnu metódu, aby to bolo inak. nie je to čisté a zamyslite sa, či by sa to páčilo Vám...), treba hovoriť o svojich názoroch a pocitoch. Ticho nemusí byť totiž správne pochopené. Ticho u vedomého človek = ignorácia, nezáujem, prípadne iné, avšak zväčša nie pozitívne. Predsa si tichom nepokazíme vzťahy? Vedomý človek si otvorenosť váži, pocity urazenosti, hnevu, agresivity ako súčasti komunikácie, nie sú vizitkou vedomých. Otvorenosť má samozrejme hranice. Pejoratívne výrazy, resp. iné formy inzultácie u vedomých miesto nemajú. Preto podľa reči, spoznáte človeka. A jeho duchovnú úroveň. Vedomý človek si pri prejavení svojej vôle, pocitov, názorov vystačí so slovníkom spisovného jazyka. Nadávky potrebovať nebude a aj tak bude jeho výpoveď trefná. Vedomý človek otvorenosť v komunikácii uvíta. Prečo nedať druhému človeku spätnú väzbu, prečo sa báť povedať? Prečo sa skrývať?

 

Kontaktujte nás

BFY, s.r.o.
e-mail:
0905 493 975