Blog

Musí byť každý s každým kamarát?

Kamarátov si vyberáme. Na nás záleží, akí sú. Je fajn mať dobré vzťahy so všetkými ľuďmi, avšak každý jeden nemusí byť náš kamarát. Je dôležité s kým čas trávime a či ho trávime v harmónii. Ak ju nepociťujeme, bez toho, že by sme niekoho odsudzovali, trávme svoj čas s tými, s ktorými v harmónii žiť dokážeme :-). A čo rodina? Rodičov si síce každá duša pred príchodom na svet vyberá, ale zvyšok rodiny dostane do vienka. Dobré vzťahy sú v rodine na nezaplatenie. Členovia rodiny sú tí, na ktorých by sme sa mali mať možnosť obrátiť s prosbou o pomoc, ak ju potrebujeme. Je dobré rodinné vzťahy udržiavať a upevňovať. Neznamená to, že každý s každým musí vo všetkom súhlasiť, ale vyvolávať konflikty len preto, že jeden má iný názor ako druhý? To nie. Tak sa vzťahy neutužujú ľahko. Obrátiť sa na rozhnevaného rodinného príslušníka asi nie je veľmi príjemné. Vedomý človek ustúpi a do konfliktných tém sa zapájať nebude. Ostatní budú síce o jeho názor ukrátení, ale konflikt nemá ako vzniknúť. Aj v takomto duchu sa dá príjemne stráviť rodinná oslava a sviatky. Sršiace blesky pri spoločnom stole či posedení rozhodne harmóniu nevytvoria.

 

Kontaktujte nás

BFY, s.r.o.
e-mail:
0905 493 975