Blog

Príčiny situácií treba hľadať u seba alebo u druhých?

U seba, samozrejme. Prečo by to malo fungovať tak, že náš stav ovplyvňuje niekto druhý? Svokra, sestra, partner..... Ak nebudeme hľadať príčinu v sebe, riešenie nenájdeme.
Príklad 1: Niekto mnou manipuluje alebo som manipulovateľný?
Príklad 2: Niekto ma utláča alebo nechám sa utláčať?
Ktorú z možností treba riešiť napr. v týchto situáciách? Odpoveď znie - vždy tú druhú, t.j. tú, za ktorú sme zodpovední. Prečo? Lebo tú vieme ovplyvniť.

 

Kontaktujte nás

BFY, s.r.o.
e-mail:
0905 493 975