Blog

Rodičia a deti

Duše detí si rodičov vyberajú a úlohou rodičov je deti chrániť, vychovať, viesť, učiť, kým sú deti malé, približne do veku 12 rokov. Potom ich treba nechať (pozn. neznamená to, že ich opúšťame), aby si mohli prejsť skúškami, ktoré ich povedú k rastu. Pokiaľ si to, ako rodičia neuvedomíme, a neustále ich budeme usmerňovať podľa našich predstáv, budú žiť život náš, a nie svoj. Preto milí rodičia, nechajte ich a doprajte im voľnosť, nech prechádzajú vlastným životom a zberajú vlastné skúsenosti, ktoré si predsavzali zažiť a zvládnuť tu na Zemi. Správne sa hovorí, že každý prišiel sám za seba a aj život bude pri odchode rekapitulovať ten svoj.

 

Kontaktujte nás

BFY, s.r.o.
e-mail:
0905 493 975