Blog

Spolupatričnosť v partnerskom vzťahu

Je veľmi dôležitá. Vážme si, ak ju máme. Pre niekoho asi nepredstaviteľné, že dvaja partneri budujúci vzťah, žijú úmerne každý svojmu príjmu. Raz sa predsa môže dariť „lepšie“ jednému, inokedy zas druhému. Budujeme niečo spoločné, nekopeme každý za seba.

 

Kontaktujte nás

BFY, s.r.o.
e-mail:
0905 493 975