Blog

Spolužitie partnerov

Má byť také, aby bolo príjemné pre oboch. Ak nie je, je tu komunikácia, ktorá môže pomôcť, aby si partneri svoje predstavy povedali. Snaha oboch o zosúladenie vzájomných predstáv vedie k dobrým vzťahom. A ako už bolo spomínané v predchádzajúcich blogoch alebo v knihe Cesta k harmónii a zdraviu – rady a recepty, dobrý partnerský vzťah je základom spokojnosti človeka. Od neho sa potom odvíja spokojnosť so zdravím, s prácou a s ostatnými vzťahmi.

 

Kontaktujte nás

BFY, s.r.o.
e-mail:
0905 493 975