Blog

Úloha ženy a muža v domácnosti

Kedysi boli úlohy prirodzene prerozdelené. Žena udržiavala oheň, zatiaľ čo muž zháňal, čo na ňom uvariť, či upiecť. Ženy sa starali o deti, o domácnosť. Muži o drsnejšie a ťažšie práce. Zrazu prišla emancipácia. Ženy začali robiť všetko možné. Zháňanie potravy (t.j. práca minimálne na osem hodín), k tomu starostlivosť o deti, výchova detí (muži, mnohí, predsa nemajú čas, lebo pracujú, keď nepracujú športujú napríklad), drobné i veľké opravy v domácnosti, prípadne ich manažovanie, starostlivosť o auto a ešte o mnohé iné. K tomu samozrejme má žena dobre vyzerať, lebo keď to tak nie je, partner si nájde inú, ktorá sa mu páči viac. Ako to má žena všetko zvládnuť? Nie je to na hlavu postavené? Existujú síce aj opačné modely, ale tých, kde žena ťahá za kratší koniec, je o mnoho viac. Je čas na zmenu a na to, aby boli spokojní obaja partneri. Spomaľte, stanovte si veci, ktorým sa v živote oplatí venovať. Spokojná rodina je základ. Pokrytie potreby, nie nadspotreby. Netreba sa potom tak naháňať. Racionálne zvažovať, do čoho investovať energiu. Napríklad výchova detí prináša ovocie. Kvalitná strava má podiel na dobrom zdraví, tak prečo jej nevenovať energiu? Pohyb áno, nie však preteky. Záľuby, avšak nie bezhlavé venovanie sa im. Ďalej všetko, čo vás teší. A primerane rozdeliť medzi ne čas bez náhlenia.

 

Kontaktujte nás

BFY, s.r.o.
e-mail:
0905 493 975