Blog

Všetko dobré

ako prianie na Nový rok a aj kedykoľvek. Má veľmi dobrú energiu. Tá sa nám zíde všetkým. Často som si všimla, že si ľudia vzdychli a podotkli „hlavne to zdravie“. Výborné z hľadiska toho, že si ľudia uvedomujú, čo je pre nich cenné. Zároveň chcem zopakovať, čo už v blogoch aj v knihe spomínané bolo: „Za svoje zdravie a jeho stav je zodpovedný každý jednotlivec sám“. Záleží na tom, či sa človek rozhodne choroby liečiť prírodnými a prirodzenými spôsobmi alebo choroby potláčať liekmi. Ako aj na tom, v akých vzťahoch sa nachádza, či prevažuje spokojnosť alebo opak.

 

Kontaktujte nás

BFY, s.r.o.
e-mail:
0905 493 975