Blog

Všetko je tak, ako má byť

Platí. Avšak treba si uvedomiť, že úmerne vedomiu človeka. Potrebné skúšky a situácie prichádzajú kvôli nášmu rastu. Ak človek ešte stále nepociťuje lásku a šťastie nezávisle od iných osôb, skúšky budú prichádzať, aby sa učil, že to, ako sa cíti a ako sa mu darí, závisí od neho, a nie od partnera, partnerky či ostatných. Preto hľadajme u seba, každý je naozaj sám zodpovedný za seba (okrem malých detí, za ktoré sú zodpovední rodičia a trochu viac matky). Len ťažko ovplyvníme zmenu napr. partnera, partnerky, ktorí vôbec nepociťujú, že nejakú potrebujú, resp. chcú. Jedinou cestou je pracovať na sebe. Aj tak v konečnom dôsledku svojou zmenou ovplyvníme i druhých a partnerov najviac.

 

Kontaktujte nás

BFY, s.r.o.
e-mail:
0905 493 975